GRUS GRAV NEJ TAK

 

Råstofplan 2020

 

 
 

Underskrift indsamling

Vi har startet en underskrift indsamling, som vi håber alle fra området vil deltage i, der kan skrives under ved SHELL
og der vil også komme folk rundt og forsøge at træffe jer hjemme.

Underskriftsindsamling imod forslag til nyt råstofområde i Råstofplan 2020,
“Råstofgraveområde Kragelund, Hedensted Kommune”

Jeg er imod at der etableres en kæmpe grusgrav, tæt på Øster Snede, Kragelund, Krollerup og Løsning. Det vil belaste vores skoleveje og byområder, med en meget stor mængde tung trafik, og medføre støj, støv og usikre trafikforhold i området i mange år.

https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_kampe_grusgrav_ost_for_kragelund__oster_snede

 

Tilbage til forsiden.

 
               
               

     

www.grusgravnejtak.dk